In een tijdsboog van een jaar ga je leren om langzamer te leven en dit te integreren in je dagelijkse leven. Met een groep van maximaal 14 deelnemers ga je onder professionele begeleiding stappen zetten om te komen van ‘doen naar zijn’. We werken voornamelijk in een groep, maar jouw individuele leerproces staat centraal.

Het leerjaar is verdeeld in vijf blokken. Hieraan voorafgaand is er een persoonlijk contactmoment. We zien elkaar telkens op prachtige en inspirerende locaties waarvan één in Italië. Tussentijds houden we contact en ontvang je handreikingen op jouw pad van ontwikkeling.

Onze ontmoetingen bevatten momenten van inspiratie, kennisontwikkeling, meditatie en natuurbeleving. We werken op meerdere lagen waarbij we maximaal en maatgericht (met afwisselende werkvormen) inspelen op dat wat er nodig is om het leerproces te versterken. Tijdens de weekenden bieden we je naast programmaonderdelen met de groep, ook momenten voor persoonlijke coaching en begeleiding aan.

‘Hoe stiller het wordt,
hoe meer je hoort!’